STŘECHY

Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec – Malý prejz do malty